Skip to main content

Tietosuojaseloste

1) REKISTERINPITÄJÄ 

Nimi Kitkan Herkku Oy 

Osoite Purnuntie 2, 93600 Kuusamo 

Puhelin 08-8522770 

2) ASIAKASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ 

Jorma Käkelä 

Kitkan Herkku Oy, Purnuntie 2, 93600 Kuusamo, Puh. 040 544 8665 

Kitkan Herkku Oy:n asiakasrekisteristä vastaa yhtiön toimitusjohtaja Jorma Käkelä johon asiakas voi ottaa yhteyttä saadakseen tarkempia tietoja rekisteristä tai häneen liittyvistä tiedoista tai osoittaakseen virheen rekisterissä. 

3) REKISTERIN NIMI 

Kitkan Herkku Oy:n asiakasrekisteri 

4) REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon kuten toimitusosoitteiden tarkastamiseen ja laskutukseen sekä verkkokaupan tilausten ja toimitusten hallinnointiin. 

5) REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Yksityisasiakkaiden kohdalla nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä verkkokaupan kohdalla edellisten lisäksi käytetty pankkiyhteys. 

Yritysasiakkaiden kohdalla rekisteriin kirjataan yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä verkkokaupan kohdalla edellisten lisäksi käytetty pankkiyhteys. 

Muita rekisterissä säilytettäviä tietoja ovat alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot sekä muut kaupalliset tiedot. 

6) SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: 

Tietoja kerätään asiakassuhteen eri vaiheissa pääsääntöisesti asiakkaan itsensä luovuttamina tai saatavilla olevista julkisista lähteistä. 

7) TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Tiedot ovat yhtiön lisäksi auktorisoidun tilitoimiston käytettävissä. 

8) TIETOJEN LUOVUTUS EU- JA ETA-MAIDEN ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa. KITKAN HERKKU OY, TIETOSUOJASELOSTE HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 § JA 24 § 13.3.2018 

2 (2) 

9) REKISTERIN SUOJAUS 

A Manuaalinen aineisto 

Mikäli manuaalista tietoaineistoa käsitellään tai sitä tulostetaan, säilytetään se yhtiön tai tilitoimiston lukituissa tiloissa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään paperisilppurilla hyvän tietoturvakäytännön mukaisesti. 

B Tietojärjestelmässä käsiteltävät tiedot 

Asiakastiedot kerätään yhtiön kirjanpitojärjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Yhtiön pääkirjanpitojärjestelmään pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt yhtiön hallintoon kuuluvat henkilöt sekä tilitoimisto. Verkkokaupan järjestelmään on pääsy verkkokaupan ylläpidosta vastaavalla henkilöllä sekä tilitoimistolla. 

10) TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa Henkilötietolain 29§:n mukaisesti. Pyyntö tulee osoittaa kohdassa 2. mainitulle henkilölle. 

11) OIKEUS VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMISEEN 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista Henkilötietolain 30§:n mukaisesti. 

12) TIETOJEN POISTO 

Rekisterin tietojen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti ja tietoja poistetaan kun niiden säilyttämiseen ei ole enää perustetta.